Vergunning aanvragen

Hulp bij aanvraag

Bezoek onze servicebalie

In de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen heeft de ODRN een servicebalie in het gemeentehuis. Inwoners en ondernemers kunnen hier met al hun vragen rondom (het indienen van) vergunningen terecht.  Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Openingstijden servicebalies >

 

Uw aanvraag laten toetsen

Wilt u van tevoren weten of u kans maakt op een omgevingsvergunning voor (ver)bouwplannen? Inwoners en bedrijven van Nijmegen, Berg en Dal en Heumen kunnen een conceptaanvraag indienen. Dit kan via de gemeente waar u woont. De ODRN toetst uw plan vervolgens aan de huidige wet- en regelgeving.  Zo wordt duidelijk of uw plan haalbaar is, of eventueel aangepast moet worden.

Let op: in Nijmegen en Heumen zijn hier kosten (leges) aan verbonden.