Sancties bij overtreding

Sancties bij overtreding

Een overtreding van de milieuregels heeft vaak gevolgen voor het milieu, veiligheid of de gezondheid van inwoners of werknemers. De ODRN kan uw bedrijf sancties opleggen bij overtreding. Dit kan een dwangsom of een bestuursdwang zijn. Een buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) van de ODRN kan een strafrechtelijke sanctie opleggen.

Dwangsom

Een dwangsom is een bedrag dat een bedrijf moet betalen voor iedere keer, dag of week dat een milieuregel wordt overtreden. De hoogte van de dwangsom hangt af van het economisch voordeel dat een bedrijf behaalt door de overtreding.

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang maakt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een einde aan de overtreding door maatregelen te treffen of door het bedrijf te sluiten. Eventuele kosten worden op het bedrijf verhaald. Als de ODRN de omgevingsvergunning intrekt, moet het bedrijf stoppen met de activiteiten waarvoor een vergunning is afgegeven.

Proces-verbaal

Soms maakt de BOA in dienst van de omgevingsdienst proces-verbaal op bij de overtreding van een milieuvoorschrift. Een proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het Openbaar Ministerie bepaalt of er een schikking wordt getroffen of dat de zaak voor de rechter komt.

Meerdere sancties bij een overtreding

Soms krijgt een bedrijf bij een overtreding meerdere sancties opgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om bij een proces-verbaal meerdere sancties te betrekken.

Brief over de sanctie(s)

U wordt door ons schriftelijk op de hoogte gesteld als wij uw bedrijf een sanctie opleggen. In deze brief staat duidelijk vermeld waarom u deze krijgt en wat u moet doen om te voldoen aan de regels. Als uw bedrijf een sanctie is opgelegd kunt u hiertegen bezwaar maken. In de ontvangen brief staat uitgelegd hoe u dit moet doen.