Toezicht bij bedrijven

Bedrijfscontrole

Als ondernemer bent u verplicht om u te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Wat kunt u verwachten tijdens een controle?

  • Tijdens een bezoek aan uw bedrijf controleert de toezichthouder of u aan de milieuregels voldoet. Dit kan een administratieve en/of een fysieke controle zijn. De bezoeken worden niet altijd aangekondigd. Als het bezoek wel is aangekondigd, vraagt de toezichthouder u vooraf stukken klaar te leggen. Bijvoorbeeld onderhoudsrapporten, keuringsrapporten of certificaten.
  • Na afloop van de controle koppelt de toezichthouder zijn bevindingen aan u terug. U krijgt een brief van ons met de bevindingen.
  • Milieucontroles vinden regelmatig plaats. Hoe vaak dit is ligt aan het type bedrijf. Daarnaast houden we ook rekening met het naleefgedrag: overtreedt een bedrijf de milieuregels, dan gaan we vaker controleren.
  • Als een bedrijf de milieuregels overtreedt, kunnen wij sancties opleggen.