Toezicht bij bedrijven

Bedrijfscontrole

Als ondernemer bent u verplicht om u te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Wat kunt u verwachten tijdens een controle?

  • Tijdens een bezoek aan uw bedrijf controleert de toezichthouder of u aan de milieuregels voldoet. Dit kan een administratieve en/of een fysieke controle zijn. De bezoeken worden niet altijd aangekondigd. Als het bezoek wel is aangekondigd, vraagt de toezichthouder u vooraf stukken klaar te leggen. Bijvoorbeeld onderhoudsrapporten, keuringsrapporten of certificaten.
  • Na afloop van de controle koppelt de toezichthouder zijn bevindingen aan u terug. U krijgt een brief van ons met de belangrijkste bevindingen. Deze staan ook uitgebreid beschreven in een bezoekrapport voor ons archief. Het bezoekrapport ontvangt u niet.
  • Milieucontroles vinden regelmatig plaats. Dit gebeurt na 1, 3, 5 of 10 jaar, afhankelijk van het type bedrijf. Tenzij uw bedrijf de milieuregels overtreedt, dan vinden de controles vaker plaats.
  • Als een bedrijf de milieuregels overtreedt, kunnen wij sancties opleggen.