Toezicht bij bedrijven

Toezicht bij bedrijven

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert of bedrijven aan de milieuregels voldoen. Het gaat om bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. De ODRN controleert deze bedrijven regelmatig en voert inspecties uit na klachten. De ODRN houdt ook toezicht op BRZO-bedrijven.

Bedrijfscontrole

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Overtreding

Als de toezichthouder één of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding.

Sancties bij overtreding

Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid. We kunnen uw bedrijf sancties opleggen als wij een overtreding constateren.