Milieu

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Activiteitenbesluit

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer.

Meer over activiteitenbesluit >

Een ongewoon voorval melden

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij de overheid.

Meer over een ongewoon voorval melden >