Milieu

Ongewoon voorval melden

Bedrijven zijn verplicht om ongewone voorvallen, die plaatsvinden binnen hun bedrijfsvoering, te melden. Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade.  Voorbeelden van een ongewoon voorval zijn:

  • brand,
  • bodemverontreiniging,
  • een ongewenste lozing op open water of riolering,
  • explosie,
  • ongevalstoring in het productieproces,
  • of storing in de voorzieningen.

Direct telefonisch melden

U meldt een ongewoon voorval telefonisch: 026 – 359 99 99. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.