Lucht

Lucht

Zware industrie en verkeersstromen zoals wegverkeer en vliegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wij adviseren onze opdrachtgevers over luchtkwaliteit en voeren geurmetingen en emissiemetingen uit.

Europese richtlijnen luchtkwaliteit

De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Hierin wordt aangegeven hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Dit is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden.