Milieu

Milieu

Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een veilig en schoon milieu. Hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert bedrijven of ze zich wel aan de milieuregels houden. Ook geeft de ODRN advies bij milieuproblemen zoals asbest, slopen, water- en luchtvervuiling.