Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Veelgestelde vragen over kamerverhuur

Wat doet de ODRN rondom kamerverhuur?

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert milieu- en bouwtaken uit in opdracht van de bij ons aangesloten gemeenten en de provincie. Voor de gemeente Nijmegen verzorgen wij de vergunningverlening van kamerverhuurpanden. Ook houden wij toezicht op kamerverhuurpanden.

Welke rol heeft de ODRN bij het tegengaan van overlast veroorzaakt door kamerverhuurpanden?

Vanaf de zomer 2018 pakt de gemeente Nijmegen overlast door verkamering en illegale kamerverhuur steviger aan. Verhuurders van kamers moeten zich aan de beleidsregels houden van 31 december 2019. Om die regels zo goed mogelijk te kunnen handhaven met de middelen die we hebben, zetten we heel gericht in op de straten met de meeste overlast. Dat doen we omdat we zorgvuldig te werk willen gaan, niet overal een beetje willen doen en problemen echt structureel willen aanpakken. Dat betekent niet dat we overlast op andere plekken negeren. Voor meldingen van overlast door kamerverhuur is er een digitaal meldpunt. Bij ernstige overlast of gevaarlijke situaties grijpen we natuurlijk in.

Om negatieve effecten van kamerverhuur beter te voorkomen, hebben we de plekken met de meeste overlast in kaart gebracht. Onze toezichthouders en handhavers controleren deze plekken als eerste en pakken illegale kamerverhuur daar aan. De volgende locaties worden eerst gecontroleerd:
1. Van Oldenbarneveltstraat/Burghardt van den Berghstraat en omgeving
2. Sloetstraat/Wilhelminasingel/Bijleveldsingel westkant
3. Bijleveldsingel oostkant en omgeving
4. Van Langeveldstraat en omgeving
5. Jan van Goyenstraat en omgeving
6. Groesbeekseweg

De toezichthouders bezoeken alle gebouwen met mogelijke kamerverhuur waarvan geen vergunning bekend is. Bij illegale kamerverhuur volgt een handhavingstraject.

De afronding van deze controles gebeurt begin 2020. Daarna kijken we opnieuw waar veel overlast is en bepalen we welke plaatsen we aanpakken. Meldingen van ernstige overlast pakken we altijd op.

Wat controleert de ODRN?

Wij controleren allereerst of kamerverhuur is toegestaan (of er een omzettingsvergunning is verleend en/of het in overeenstemming is met het bestemmingsplan). Daarnaast kijken we naar de constructieve- en brandveiligheid.

Wanneer we een illegale situatie aantreffen kijken we of de situatie gelegaliseerd kan worden. Zo ja dan krijgt de eigenaar de kans om de zaak in orde te maken.

Als de situatie niet gelegaliseerd kan worden gaan wij handhaven.

Waarom controleren jullie niet in de hele stad op illegale kamerverhuur?

Het kiezen van gerichte gebieden werkt beter in het terugbrengen van overlast in een buurt/wijk, dan de aanpak van ‘losse’ gebouwen verspreid over de stad. Er zijn onvoldoende medewerkers om overal in de stad tegelijk te controleren op illegale situaties.

Ik heb last van een kamerverhuurpand, wat kan ik doen?

1. Ga in gesprek
U bespreekt de overlast zelf en probeert met de andere partij (met huurders en/of verhuurder) tot een oplossing te komen. Stopt de overlast niet? Dan volgt stap 2.

2. Meld de overlast
Meld overlast via het webformulier.

Wij registreren alle klachten om zo een goed beeld te krijgen van de panden die (veel) overlast veroorzaken.

Bij acute geluidsoverlast in de avond en de nacht adviseren wij u contact op te nemen met de politie via 0900 – 8844.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De klachten worden geregistreerd en vervolgens op de juiste plaats bij de gemeente of de ODRN gebracht om af te handelen. U krijgt een reactie over de voortgang van uw melding via het meldpunt overlast kamerverhuur. Wij streven naar een terugkoppeling binnen 7 werkdagen.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe aanvragen en besluiten voor kamerverhuur?

Alle nieuwe besluiten worden op overheid.nl gepubliceerd. Overheid.nl heeft ook een e-mailservice waarmee je automatisch besluiten en andere berichten van de gemeente in je mailbox kunt ontvangen: meld u aan via overheid.nl/overuwbuurt.

De woning naast mij is te koop. Ik wil voorkomen dat er studenten komen wonen, wat kan ik doen?

Voor kamerverhuur (vanaf 3 kamers/personen) is een omzettingsvergunning nodig. Wanneer de nieuwe eigenaar van de woning een omzettingsvergunning aanvraagt, controleren we deze uitgebreid op de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, verlenen we de vergunning en kunt u kamerverhuur niet voorkomen.

Wat kan ik doen als Vereniging van Eigenaren (VvE) om kamerverhuur tegen te gaan?

In de splitsingsakte kunt u bepalingen voor het gebruik opnemen. Om kamerverhuur tegen te gaan moet u in de splitsingsakte opnemen dat onzelfstandige kamerbewoning niet mag. Worden dan toch kamers verhuurd, kunt u privaatrechtelijk stappen nemen. De gemeente en de ODRN hebben hier geen rol in.

Hoe weet ik of kamers illegaal verhuurd worden?

Wilt u weten of een adres direct bij u in de buurt een vergunning voor kamerverhuur heeft? Of bent u kamerhuurder en wilt u nagaan of uw verhuurder een vergunning heeft? Vraag het na met dit webformulier. De ODRN controleert dan of deze locatie een omzettingsvergunning heeft.

Wat gebeurt er als u in een illegale verhuurde kamer woont?

De huurder kan aan de verhuurder vragen om eerst een omzettingsvergunning aan te vragen. Krijgt de verhuurder geen vergunning, dan moet verhuurder de huurder vragen te verhuizen. De verhuurder moet de huurder vervangende woonruimte bieden. Mogelijk heeft de huurder recht op een schadevergoeding van de verhuurder. Een huurovereenkomst opzeggen kan alleen in strikte gevallen, bijvoorbeeld als de huurder zich niet goed gedraagt (bijvoorbeeld een wietkwekerij heeft of overlast veroorzaakt).