Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Kamers verhuren

Bij kamerverhuur wordt een zelfstandige woning omgezet in meerdere onzelfstandige wooneenheden (kamers). Hiervoor heeft u in Nijmegen een omzettingsvergunning nodig. Een aanvraag voor een omzettingsvergunning wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid.

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe beleidsregels. Verhuren van drie of meer kamers en of aan drie of meer personen is vergunningsplichting. Woningen met een WOZ-waarde onder € 220.000,- krijgen geen vergunning voor kamerverhuur. In wijken met overlast is altijd een vergunning nodig en in andere wijken is tot de NHG-kostengrens (€ 325.000,-) een vergunning nodig.

Direct naar kamerverhuur in Nijmegen

Verschil woningsplitsing en kamerverhuur

Woningsplitsing is iets anders dan kamerverhuur. Bij splitsing van een zelfstandige woning worden er in datzelfde pand meerdere (kleinere) zelfstandige woningen gerealiseerd en heeft u doorgaans een omgevingsvergunning (bouwen) nodig. Een woningsplitsing moet aan allerlei bouwkundige voorschriften voldoen. Een aanvraag moet ook voldoen aan het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen kunt u inzien via ruimtelijke plannen.nl.

Als een omgevingsvergunning wordt verleend, krijgt u ook een nieuw huisnummer.