Evenementen

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Denk dan ook aan eventueel geluidsoverlast. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.

Geluidsnormen

Als het nodig is, controleert de omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden. De organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. Ga voor meer informatie over een evenementenvergunning naar de gemeente waar het evenement plaatsvindt.