Bouwlawaai

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Voordat u begint met bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Aan de hand van de aanvraag bepalen wij welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidhinder mag duren. U kunt via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.