Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Dit moet om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen.