Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Dit moet om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen.

Klachten

Heeft u last van lawaai van bedrijven of weg- en railverkeer? Dan kunt u dit melden bij S@men, het loket van de provincie Gelderland.

Bouwlawaai

Bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidsoverlast. Voordat u begint met bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Denk dan ook aan eventueel geluidsoverlast. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau.