Conceptaanvraag

Conceptaanvraag

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, en wilt u weten of uw plan haalbaar is? Dan kunt u eerst een conceptaanvraag indienen bij uw gemeente. De ODRN toetst die conceptaanvraag vervolgens op haalbaarheid.

Waarvoor kunt u een conceptaanvraag indienen?

U kunt uw plan aan één of meerdere aspecten laten toetsen.

Planologische toets

  • Toets aan de planologische voorschriften (o.a. het bestemmingsplan).

Welstandstoets

  • Toets aan de welstandsvoorschriften en het welstandsbeleid
  • Bij een monument wordt ook getoetst aan de monumentvoorschriften
  • Bij een pand in het rijksbeschermd stadsgezicht wordt ook getoetst aan de cultuurhistorische aspecten.

Uitgebreide bouwplantoets

  • Toets aan andere aspecten, bijvoorbeeld brandveiligheidseisen, parkeeraspecten en archeologie.

Toetsing van andere plannen

  • Toets aan andere activiteiten dan bouwen. Denk hierbij aan het maken van een inrit, een gebruikswijziging van gronden en bouwwerken, aanlegwerkzaamheden en het kappen van bomen.

Milieutoets

  • Toets aan de milieuregelgeving (milieukundig vooroverleg).

Conceptaanvraag doen bij de gemeente Nijmegen