Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Veelgestelde vragen over gevelplaten

De flatbrand in Londen in 2017 heeft veel vragen opgeroepen over de brandveiligheid van hoge gebouwen. Zulke gebouwen moeten in Nederland voldoen aan de bouw- en brandveiligheidsregels.  Ook tv-programma Zembla onderzocht het probleem. In de uitzending werd onder andere een Nijmeegse flat genoemd: de Meiberg. Deze flat bleek niet te voldoen aan de brandveiligheidsregels. Hierna kwam ook een tweede Nijmeegs gebouw in beeld: de Valckenaer.

Wat is er niet veilig aan de gevels van de Nijmeegse flats de Meiberg en Valckenaer? Waardoor wordt de gevel nu niet brandveilig genoeg gevonden?

In het bouwbesluit staan voorschriften over de brandveiligheid van gevelconstructies. De kans bestaat dat een gebouw in brand raakt als gevolg van brandstichting in de buurt. Daarom worden er speciale eisen gesteld aan de buitenkant van gebouwen waar mensen verblijven. Zoals bijvoorbeeld een woongebouw, een theater, een schoolgebouw, of een kantoorgebouw. Die moeten in het geval van bijvoorbeeld brandstichting bestand zijn tegen vlam vatten. Daarom zegt het bouwbesluit dat zo’n buitenoppervlak tot een hoogte van 2,5 meter moet voldoen aan brandklasse B.

Zowel bij de Meiberg als bij de Valckenaer voldoet de gevelconstructie niet aan brandklasse B.

Bij de Meiberg voldoen de afzonderlijke onderdelen van de gevelconstructie aan de brandveiligheidseisen maar de constructie als geheel niet.
In de situatie van de Valckenaer wordt het zekere voor het onzekere genomen, daar is nog niet goed duidelijk in hoeverre de constructie voldoet aan de vereiste brandklasse. Uit onderzoek blijkt dat een aantal onderdelen daaraan niet voldoet.

Kortom, de gevels van de Meiberg en de Valckenaer voldoen allebei niet aan de vereiste brandklasse die het bouwbesluit vereist.

Waarom verwijdert Standvast Wonen alleen de onderste 2,5 meter? Kan er daarboven dan geen brand meer ontstaan?

Voor hogere delen van een gebouw, dus boven de 2.5 meter, is er nauwelijks risico dat de gevel in brand vliegt door vuur op de grond. Bijvoorbeeld een brandende auto of vuilniszakken. Vandaar dat Standvast Wonen nu eerst de onderste 2,5 m van de gevelplaten verwijderd. Hierna beslist men hoe ze de gehele gevelconstructie gaan verbeteren.

Aan welke eisen van brandveiligheid moeten gebouwen in Nederland voldoen?

Het eerste bouwbesluit trad op 1 januari 1993 in werking. Vanaf dat moment zijn er concreet voorschriften over de brandwerendheid van onder andere gevelconstructies. Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 1993 een bouw- of omgevingsvergunning is aangevraagd, moeten voldoen aan de op dat moment geldende regelgeving volgens het bouwbesluit.

Wie controleert hierop?

De eigenaar van het gebouw is primair zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de bouwregelgeving.

Wat is de rol van de ODRN?

De ODRN toetst de aanvragen voor een omgevingsvergunning, voor bijvoorbeeld renovatie van flats, aan de geldende wetten en regels. Voor complexe gebouwen vragen we advies over brandveiligheid bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).
In de uitvoeringsfase van een gebouw kijkt de ODRN of de verleende vergunning en voorschriften worden nageleefd door de aanvrager van de vergunning, meestal de gebouweigenaar.

Wat is het verschil tussen de situatie in Londen en de Nijmeegse flats de Meiberg en Valckenaer?

Bij de vraag “hoe brandveilig is een gebouw” wordt niet alleen gekeken naar de afzonderlijke onderdelen, zoals bijvoorbeeld de brandwerendheid van een gevelconstructie. Ook de gehele brandveiligheid is hierbij van belang. Onderdeel hiervan is het veilig vluchten.

Bij de Meiberg en de Valckenaer is, in tegenstelling tot de situatie in Londen, het veilig vluchten goed geregeld.