Omgevingsdienst Regio Nijmegen

BZK-Risicotool

In opdracht van de gemeente Nijmegen inventariseert de ODRN de brandveiligheid van gevels van risicovolle gebouwen in de gemeente. Eigenaren van deze panden hebben van ons een brief ontvangen met daarin het verzoek om de ‘Risicotool brandveiligheid gevels’ in te vullen.

In opdracht van de gemeente Nijmegen inventariseert de ODRN de brandveiligheid van gevels van risicovolle gebouwen in de gemeente. Eigenaren van deze panden hebben van ons een brief ontvangen met daarin het verzoek om de ‘Risicotool brandveiligheid gevels’ in te vullen.

Risicotool invullen

Aangeschreven eigenaren moeten vóór 1 januari 2020 de tool invullen en de resultaten sturen naar de ODRN.

Download de risicotool

U vindt hier een toelichting op de risicotool. Lukt het niet om de tool in te vullen? Dan adviseren wij om een adviesbureau in te schakelen.

Presentatie over brandveiligheid

Eind september 2019 is er een bijeenkomst geweest voor eigenaren waarbij de risicotool is uitgelegd. Bekijk de presentatie die daarbij is gegeven.

Wat gebeurt er verder

Begin volgend jaar heeft de gemeente de meest risicovolle gebouwen in beeld. Dan zal er gekeken worden naar eventuele maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s terug te brengen. In alle gevallen zijn gebouweigenaren verantwoordelijk voor hun gebouw. Dat betekent ook dat zij maatregelen moeten treffen om de brandveiligheid te garanderen