Brandveiligheid

Brandveiligheid

In opdracht van de gemeente voert de ODRN controles uit voor brandveiligheid. Dit doen we in samenwerking met de Brandweer, bijvoorbeeld bij kamerverhuur, horecapanden en na klachten van bewoners.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) schrijft de eigenaar van het betreffende pand aan om de controle aan te kondigen. En stuurt na afloop het verslag van de controle.

Na de controle

Heeft u een controle van de brandweer gehad? Dan kan het zijn dat u maatregelen moet nemen om de brandveiligheid in uw pand te vergroten. U krijgt dan een brief van de ODRN met hierin het rapport van de brandweer. In deze brief staat een termijn genoemd waarbinnen u de maatregelen moet nemen. De ODRN controleert na deze termijn of u de maatregelen heeft uitgevoerd.

Klacht

Heeft u een klacht of bent u bezorgd over uw woning? Spreek dan allereerst de eigenaar van het pand hier op aan. Krijgt u geen gehoor van de eigenaar? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw gemeente.