Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Brandveiligheid

De ODRN controleert op brandveiligheid. Dit doen we samen met de brandweer.

Veelgestelde vragen over gevelplaten

Aan welke eisen van brandveiligheid moeten gebouwen in Nederland voldoen? Het eerste bouwbesluit trad op 1 januari 1993 in werking. Vanaf dat moment zijn er concreet voorschriften over de brandwerendheid van onder andere gevelconstructies. Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 1993 een bouw- of omgevingsvergunning is aangevraagd, moeten voldoen aan de op dat moment geldende

Brandveiligheid

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) schrijft de eigenaar van het betreffende pand aan om de controle aan te kondigen. En stuurt na afloop het verslag van de controle. Na de controle Heeft u een controle van de brandweer gehad? Dan kan het zijn dat u maatregelen moet nemen om de brandveiligheid in uw pand te