Conceptaanvraag

Conceptaanvraag

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, en wilt u weten of uw plan haalbaar is? Inwoners van Nijmegen, Heumen en Berg en Dal kunnen een conceptaanvraag indienen bij hun gemeente. De ODRN toetst die conceptaanvraag vervolgens op haalbaarheid.

Waarvoor kunt u een conceptaanvraag indienen?

U kunt uw plan laten toetsen op verschillende aspecten. De planologische toets voeren wij daarbij altijd uit.

Planologische toets

  • Toets aan de planologische voorschriften (o.a. het bestemmingsplan).

Welstandstoets

  • Toets aan de welstandsvoorschriften en het welstandsbeleid
  • Bij een monument wordt ook getoetst aan de monumentvoorschriften
  • Bij een pand in het rijksbeschermd stadsgezicht wordt ook getoetst aan de cultuurhistorische aspecten.

Uitgebreide bouwplantoets

  • Toets aan andere aspecten, bijvoorbeeld brandveiligheidseisen, parkeeraspecten en archeologie.

Toetsing van andere plannen

  • Toets aan andere activiteiten dan bouwen. Denk hierbij aan het maken van een inrit, een gebruikswijziging van gronden en bouwwerken, aanlegwerkzaamheden en het kappen van bomen.

Milieutoets

  • Toets aan de milieuregelgeving (milieukundig vooroverleg).

Kosten conceptaanvraag

Nijmegen en Heumen berekenen kosten (leges) voor het toetsen van een conceptaanvraag.  Meer informatie over deze kosten vindt u op de websites van Nijmegen en Heumen. Overigens, Heumen en Berg en Dal gebruiken de term vooroverleg in plaats van conceptaanvraag.