Bodembescherming

Bodemverontreiniging

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond moet u de bodem afgraven of saneren. Is de verontreiniging ernstig, zijn er directe risico’s, zoals gezondheidsrisico’s? Dan moet de grond binnen een vaste termijn worden gesaneerd. Hierover krijgt u een brief van de provincie of, als het om grond in Nijmegen gaat, van de gemeente Nijmegen.

Verontreiniging ontstaan vóór 1987

Gaat het om een verontreiniging van meer dan 25 m³ grond boven de waarde voor sterk verontreinigde grond (de interventiewaarde), dan is de provincie Gelderland uw aanspreekpunt. U bent dan verplicht deze verontreiniging en mogelijke sanering te melden. Op de website van de provincie Gelderland leest u meer.

Is de verontreinigde grond in Nijmegen? Dan is de gemeente Nijmegen uw aanspreekpunt. U bent dan verplicht deze verontreiniging en sanering te melden.
Direct vervuilde grond in Nijmegen melden >

Kleine verontreiniging vóór 1987

Bij een zogenaamde kleine verontreiniging (maximaal 25 m³ grond boven de interventiewaarde) is de gemeente aanspreekpunt. U moet de voorgenomen sanering melden bij uw gemeente. Wij adviseren u deze melding minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te doen. Waar? Voor Nijmegen, Berg en Dal en Heumen bij de gemeente. Voor de gemeenten Druten, Wijchen en Beuningen bij de ODRN. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggende bodemonderzoek(en)
  • kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour
  • een plan van aanpak (saneringsplan).

Verontreiniging ontstaan na 1987

Voor deze zogenaamde nieuwe verontreinigingen geldt de zorgplicht. Deze verontreiniging moet zo spoedig mogelijk ongedaan worden gemaakt. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Hiervoor wordt dezelfde procedure gevolgd als bij het vorige punt. Bij een bedrijf moet ook een melding worden gedaan bij het bevoegd gezag van de inrichting.