Bodembescherming

Bodemonderzoek doen

Met een bodemonderzoek wordt bekeken of er bodemverontreiniging aanwezig is. U laat bodemonderzoek doen als u een huis of bedrijfspand verbouwt of verkoopt. Of bij het verwijderen van een ondergrondse tank.

Huis of bedrijf (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van uw huis of bedrijfspand. Daarom wordt bij taxatie op de bodemkwaliteit gelet. Bij uw gemeente kunt u navragen of er gegevens bekend zijn over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een stuk grond. Op de website Bodemloket.nl is al veel bodeminformatie te vinden.

Direct informatie zoeken op Bodemloket

Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan de kopers.

Bouwen van een huis

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen vaak om een verkennend bodemonderzoek. Dan kan de gemeente beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Of dat er risico’s zijn voor de gebruiker. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals woningbouw. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen beoordeelt de bodemonderzoeken. U heeft dus in de meeste gevallen contact met de ODRN.

Starten, wijzigen en beëindigen bedrijf

Als u activiteiten verricht waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan, moet u bodemonderzoek laten doen. Een zogenaamde nul-meting is verplicht om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Als de bedrijfsactiviteiten stoppen, wordt de bodem opnieuw gecontroleerd. Als er vervuiling wordt gevonden, moet de ondernemer dit opruimen en ervoor zorgen dat de bodem weer net zo schoon is als bij de nul-meting. Ook als u uw bedrijf ingrijpend gaat veranderen, moet u een bodemonderzoek doen. Dan wordt er een nieuwe nul-meting gedaan.

Toepassen grond

Wilt u grond verplaatsen, nieuwe grond aandragen of grond afvoeren? Hier zijn regels voor.

  • U heeft een meldplicht als u grond wilt toepassen door een grondverzetbedrijf.
  • U heeft geen meldplicht als u minder dan 25 kuub schone grond toepast.
  • U heeft geen meldplicht als particulier, als er geen professioneel bedrijf bij betrokken is.

Waar moet u zich melden?

U meldt grondtoepassingen bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Direct melding doen bij Meldpunt Bodemkwaliteit

Als bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast. Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (waterschap of rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of u te maken heeft met een erkende bodemintermediair. Als dit niet het geval is, kunnen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning. RWS leefomgeving publiceert een lijst met erkende bodemintermediairs. U kunt ook zoeken op naam van de instelling, om te zien of deze erkend is door RWS.