Bodembescherming

Bodembescherming

De bodem is belangrijk voor de natuur en voor de productie van landbouwproducten. Verder is bodem de drager van gebouwen en wegen. Er zijn regels voor het veilig en milieuvriendelijk omgaan met de bodem. Deze regels zijn vastgelegd in verschillende wetten en besluiten zoals de Wet bodembescherming. U kunt hiermee te maken krijgen als u gaat bouwen of verbouwen, grond wilt toepassen, of een bedrijf heeft. De ODRN houdt in de gaten of de regels worden nageleefd.

Bodemonderzoek doen

Met een bodemonderzoek wordt bekeken of er bodemverontreiniging aanwezig is. U laat bodemonderzoek doen als u een huis of bedrijfspand (ver)bouwt of (ver)koopt. Of bij het verwijderen van een ondergrondse tank.

Bodemverontreiniging

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond, moet u de bodem afgraven of saneren.

Heeft u een ondergrondse tank?

Heeft u een ondergrondse tank die u niet meer gebruikt? Meld dit dan bij ons.