Bijzonder toezicht op BRZO-bedrijven

ODRN controleert BRZO-bedrijven

Omgevingsdiensten controleren BRZO-bedrijven

De Provincies zijn verantwoordelijk voor deze sector. Voor vergunningen, toezicht en handhaving schakelen zij de omgevingsdiensten in. Er zijn 6 omgevingsdiensten met BRZO-taken. De ODRN controleert de BRZO-bedrijven voor de Provincies Gelderland en Overijssel. Dit doen we met geplande en ongeplande inspecties. En met maatregelen als bedrijven zich niet aan de regels houden. Hiervoor zijn onze inspecteurs speciaal opgeleid.

Gelijke regels

De Provincies willen dat de omgevingsdiensten dit overal op dezelfde manier doen. De regels moeten voor alle BRZO-bedrijven dezelfde zijn. De ODRN helpt mee de veiligheid en het milieubewustzijn van BRZO-bedrijven te vergroten. Dit doen we samen met andere partijen, zoals de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio’s en het Openbaar Ministerie.

Wilt u weten waar de BRZO-bedrijven zich bevinden? Lees de updates van de 6 BRZO-omgevingsdiensten in de gratis BRZO-app.

Download de BRZO-app

Achtergrondinformatie over de 6 BRZO-omgevingsdiensten lezen (pdf, 1MB)

Meer informatie over de uitvoering van het Brzo-toezicht kunt u vinden op www.brzoplus.nl.
Hier vindt u ook de samenvattingen van de inspecties bij de Brzo-bedrijven in onze regio.