Bijzonder toezicht op BRZO-bedrijven

Bijzonder toezicht op BRZO-bedrijven

In Nederland zijn zo’n 400 bedrijven die onder speciaal toezicht vallen. Het zijn bedrijven die door wat ze doen veel invloed kunnen hebben op het milieu. Ze kunnen zware ongevallen veroorzaken zoals brand of explosies. Daarom vallen deze bedrijven onder de Wet Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). De ODRN houdt bijzonder toezicht op BRZO-bedrijven in Gelderland en Overijssel.

ODRN controleert BRZO-bedrijven

De Provincies zijn verantwoordelijk voor BRZO-bedrijven. Voor vergunningen, toezicht en handhaving schakelen ze de omgevingsdiensten in. Er zijn 6 omgevingsdiensten met BRZO-taken. De ODRN controleert de BRZO-bedrijven voor de Provincies Gelderland en Overijssel.