Asbest gevonden

Waarom asbest verwijderen

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat asbest verwijderd wordt. Hieronder noemen we de belangrijkste.

Uw gezondheid

Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel.

Onderzoek laat zien dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) kan veroorzaken. Elk jaar overlijden er veel mensen aan de gevolgen van asbest, daarom werkt de overheid aan een asbestverbod op daken.

De gezondheidsrisico’s verschillen per situatie. De volgende richtlijnen geven een indicatie:

  • asbest is alleen gevaarlijk op het moment dat vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de huidige inzichten ongevaarlijk;
  • de risico’s nemen af naarmate het aantal ingeademde vezels (de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt;
  • asbestvezels die goed vastzitten in ander materiaal (zoals niet verweerd asbestcement), kunnen niet worden ingeademd. Maar als u erin gaat breken boren of zagen kunnen er asbestvezels vrijkomen.

Asbest en de verzekering

Naast de gezondheidsrisico’s kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Heeft u een asbestdak en raakt dat beschadigd? Dan heeft u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervangen van uw dak. Maar dit mag alleen gedaan worden door een gespecialiseerd bedrijf. Dit kost veel geld. Verzekeraars vergoeden zulke kosten minder of helemaal niet meer. Wilt u weten waar u exact voor verzekerd bent en hoe het staat met een eventuele uitkering? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Wacht in ieder geval niet te lang en loop geen onnodig (financieel) risico.

Stijgende kosten voor verwijderen van asbest

Er is steeds meer aandacht voor asbest, de gezondheidsrisico’s, de onverzekerbaarheid en het eerder aangekondigde asbestdakenverbod. Hierdoor is er een grotere vraag naar bedrijven die het asbest kunnen en mogen verwijderen. De prijzen zullen daarom waarschijnlijk de komende jaren eerder verder stijgen dan dalen. Wacht daarom niet te lang als u asbest wilt verwijderen.