Asbest gevonden

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Advies van een asbestinventarisatiebedrijf

Voor de uitvoering, kosten regels en aanpak kunt u advies vragen bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt. Ook kunt u bij de gecertificeerde bedrijven een asbestinventarisatie laten maken. Kijk voor bedrijven in uw buurt op de website van Ascert.

Meldt dat u asbest gaat verwijderen

Voordat u asbest mag laten verwijderen moet u een sloopmelding doen bij de gemeente. Deze melding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. De melding moet volledig zijn, inclusief een asbestinventarisatierapport.

Belangrijk: doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden! De asbestsaneerder kan dit ook voor u verzorgen.

Krijgt u akkoord? Dan kan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest in opdracht van u als eigenaar verwijderen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond moet een eveneens gecertificeerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat de locatie veilig kan worden betreden zonder beschermingsmiddelen.

Asbestdak

Heeft u asbest op uw dak liggen? Op de speciale website PakJeDakAn leest u alles over het vervangen van asbestdaken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over regels met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.