Asbest gevonden

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook kunt u bij de gecertificeerde bedrijven een asbestinventarisatie laten maken.

U bent verplicht om tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket. Deze melding moet volledig zijn, inclusief een asbestinventarisatierapport.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over regels met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.