Asbest gevonden

Asbest gevonden

Asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral als het bewerkt of verwijderd wordt. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden. Er zijn strenge regels voor het verwijderen van asbest. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op hoe asbest wordt verwijderd en vervoerd. Heeft u asbest gevonden? We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Asbest in uw woning

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente doen via het Omgevingsloket Online.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest op openbaar terrein

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, bent u verplicht dit te melden bij uw gemeente of aan ons.