Asbest gevonden

Asbest gevonden

Asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral als het bewerkt of verwijderd wordt. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden. Er zijn strenge regels voor het verwijderen van asbest. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op hoe asbest wordt verwijderd en vervoerd. Heeft u asbest gevonden? We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Asbestdaken

Ligt er asbest op uw dak? Vervang het dan. Op de speciale website PakJeDakAn leest u hoe u dat aanpakt.

Waarom asbest verwijderen

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat asbest verwijderd wordt. Lees verder.

Asbest herkennen

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die je met het blote oog niet kunt zien. Bij inademing kunnen ze na lange tijd kanker in de longen, longvlies of buikvlies veroorzaken. Het is daarom belangrijk om verstandig met asbest om te gaan.

Asbest in uw woning

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente doen via het Omgevingsloket Online.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Advies van een asbestinventarisatiebedrijf Voor de uitvoering, kosten regels en aanpak kunt….

Asbest op openbaar terrein

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, bent u verplicht dit te melden bij uw gemeente of aan ons.