Omgevingsdienst Regio Nijmegen

ODRN toetst energiegebruik Nijmeegse en Beuningse bedrijven

13 november 2018
ODRN toetst energiegebruik Nijmeegse en Beuningse bedrijven

Sinds dit voorjaar controleert de ODRN Nijmeegse scholen en Nijmeegse en Beuningse bedrijven op hun energiegebruik. Dit doen we in opdracht van de gemeenten Nijmegen en Beuningen die het energie- en gasverbruik willen terugdringen. Inmiddels zijn zo goed als alle scholen bezocht en stort het milieuteam van de ODRN zich op de bedrijven. Een korte update van projectleider Vince Schulte.

Hoeveel scholen hebben jullie gecontroleerd?

Vince: “Er zijn ongeveer 75 scholen binnen de gemeente Nijmegen in het project betrokken . De energiecontroles bij die scholen hebben we bijna afgerond. Bij een aantal scholen zitten we nog in de afrondende fase. Hier moeten we afspraken maken over bijvoorbeeld een plan van aanpak voor de energiebesparende maatregelen.”

Is er nog veel werk aan de winkel voor de scholen of valt dat wel mee?

“Tussen de scholen zit veel verschil wat betreft de energiebesparingsmogelijkheden. Bij een aantal scholen valt nog veel te verbeteren, terwijl onze conclusie bij een ander deel van de scholen beperkt blijft tot wat praktische tips.
Vaak is dit afhankelijk van de leeftijd van het pand. Maar niet altijd. Want we zijn een aantal moderne, jonge onderwijsgebouwen tegengekomen waar nog veel te besparen valt door het juist inregelen van de installaties. En we hebben ook scholen gezien die weliswaar gevestigd zijn in een oud pand, maar toch al behoorlijk wat energiebesparende maatregelen hadden toegepast, zoals isolatie en energiezuinige verlichting.”

En dan de bedrijven. Hoe staat het daarmee?

“We zijn momenteel bezig met energiecontroles bij bedrijven in diverse branches op de bedrijventerreinen Bijsterhuizen, TPN West en Winkelsteeg in Nijmegen. Er worden in 2018 ongeveer 130 Nijmeegse bedrijven in het project betrokken.
Verder hebben we voor de gemeente Beuningen 15 bedrijven op energiebesparing gecontroleerd. Momenteel worden er nog 15 extra energiecontroles uitgevoerd in de gemeente Beuningen, waarmee het totaal in 2018 op 30 controles uit komt.”

Komt er nog een hercontrole voor de scholen en bedrijven?

“Bij de scholen en bedrijven die maatregelen moeten toepassen, gaan we nog een keer langs. Dan controleren we of ze de maatregelen daadwerkelijk hebben genomen. We houden hierbij wel rekening met een redelijke termijn. Als er een behoorlijke investering nodig is om de energiebesparende maatregelen toe te passen, kiezen we vaak voor een ruime termijn van bijvoorbeeld 1 jaar.
Een aantal scholen en bedrijven zijn kleinverbruikers van energie, die zijn niet wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren. We kiezen er dan in overleg met de ondernemer/schoolvertegenwoordiger voor om de controle niet door te laten gaan, of om een adviserende energiecontrole uit te voeren. De maatregelen worden dan als een advies uitgewerkt.”

Waar kunnen bedrijven vooral op besparen?

“De mogelijkheden die we tegen komen om energie te besparen zijn vrij divers. Dit zien we veel:
o Verlichting: zorgen voor energiezuinige verlichting binnen en buiten; niet onnodig laten branden van de verlichting;
o Isolatie: de buitenmuren isoleren; de warmwaterleidingen isoleren;
o CV ketels: de temperatuur en opstarttijd beter inregelen;
o Ventilatie: niet onnodig aan laten staan van de ventilatie.”

En dan tot slot, wie doen de controles eigenlijk?

“Een team van 5 milieutoezichthouders en 2 energie-inspecteurs voeren de controles uit. Dit doen ze aan de hand van een Erkende Maatregelenlijst. Deze Erkende Maatregelenlijsten zijn er voor 19 verschillende bedrijfstakken. Per bedrijfstak staat een overzicht van veel voorkomende energiebesparingsmogelijkheden met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar.”