Nieuwe directeur ODRN

Hans van der Noordt
Hans van der Noordt

Hans van der Noordt is benoemd als nieuwe directeur van de ODRN. Hij volgt de huidige directeur Marieke Prins op per 1 april 2022.

Marieke Prins sluit haar interim periode en opdracht van twee jaar af waarin ze een ontwikkelagenda en verbeterde bedrijfsvoering heeft ingericht.

Met algemene instemming is Hans van der Noordt door het bestuur van de ODRN benoemd. Hij krijgt het vertrouwen de Omgevingsdienst Regio Nijmegen verder te ontwikkelen.

De komende jaren staan er grote ontwikkelingen op de agenda, zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging en de aanbevelingen vanuit de rapporten van de commissie Van Aartsen en de Rekenkamer. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor alle omgevingsdiensten, waaronder ook de ODRN. Hans van der Noordt gaat verder op het ingeslagen pad van professionalisering van de ODRN en stelt als motto de ODRN te willen brengen “van vakmanschap naar meesterschap”.