Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overlast door kamerverhuur: veelgestelde vragen

Wat doet de ODRN rondom kamerverhuur?

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert milieu- en bouwtaken uit in opdracht van de bij ons aangesloten gemeenten en de provincie. Voor de gemeente Nijmegen verzorgen wij de vergunningverlening van kamerverhuurpanden. Ook houden wij toezicht op kamerverhuurpanden.

Welke rol heeft de ODRN bij het tegengaan van overlast veroorzaakt door kamerverhuurpanden?

Vooropgesteld, de meeste kamerverhuurpanden veroorzaken geen overlast. Een klein aantal springt er helaas negatief uit.

De gemeente wil de overlast van deze kamerverhuurpanden tegengaan. Denk aan lawaai, afval en troep rondom het huis. Samen met de gemeente hebben we onderzoek gedaan naar kamerverhuurpanden. Dit leverde een zogenaamde ‘hittekaart’ op: een overzicht van plekken in de stad waar veel verdachte panden zijn. De verwachting is dat in deze panden illegale kamerverhuur plaatsvindt.

Op basis van ervaringen van toezicht & handhaving en de politie richten we ons als eerste op de Burghardt van den Bergstraat in de wijk Bottendaal. We hebben hier 50 adressen van verdachte panden die we de komende tijd allemaal gaan controleren. Al deze bezoeken kondigen we aan.

Wat controleert de ODRN?

Wij controleren allereerst of kamerverhuur is toegestaan (of het in overeenstemming is met het bestemmingsplan). Daarnaast kijken we naar de constructieve- en brandveiligheid.

Wanneer we een illegale situatie aantreffen kijken we of de situatie gelegaliseerd kan worden. Zo ja dan krijgt de eigenaar de kans om de zaak in orde te maken.

Als de situatie niet gelegaliseerd kan worden gaan wij handhaven.

Ik heb last van een kamerverhuurpand, wat kan ik doen?

Spreek de bewoners aan op hun gedrag. Levert dat niets op, schakel dan de politie in (bij lawaai). Is er sprake van vervuiling? Dit kunt u melden via de meld & herstel app, of via de website van de gemeente Nijmegen. Ook kunt u een melding doen via loket S@men.

Wanneer een melding doen bij de ODRN?

Bij de ODRN kunt u ook uw klacht melden. Wij registreren alle klachten om zo een goed beeld te krijgen van de panden die (veel) overlast veroorzaken.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij filteren alle meldingen op direct gevaar voor de veiligheid. Hier ondernemen wij actie op. De overige meldingen worden alleen geregistreerd. Wij proberen deze meldingen zo goed en zo snel als mogelijk te behandelen met de beschikbare mensen en middelen.