Spring naar content

Engie Nijmegen

  • Hollandiaweg 11, Nijmegen

Binnenkort start de sloop van het restant van de energiecentrale aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen. In augustus 2020 is door Engie daarvoor een sloopmelding gedaan bij de ODRN. Deze melding is uitgebreid besproken met Engie en na aanvullingen in december 2020 door de ODRN goedgekeurd. De sloopmelding gaat over de manier waarop het bedrijf de restanten laat slopen, de verschillende stappen die nodig zijn om aan voorwaarden te kunnen voldoen en de benodigde afstemming met alle partijen die verder bij de sloop betrokken moeten zijn.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Omgevingsdienst Regio Nijmegen
    Postbus 1603
    6501 BP Nijmegen

De ODRN heeft een controlerende rol bij de sloop van de Energiecentrale. Op het gebied van stof, geluid, trillingen en veiligheid rondom de sloopplaats houdt de ODRN toezicht op de uitvoering. Waar dat nodig is gebeurt dat ook in overleg met andere toezichthoudende instanties. De ODRN voert deze taak uit in opdracht van de provincie Gelderland.

De sloop wordt gedaan met explosieven op meerdere momenten. De grote gebouwdelen worden met explosieven zodanig verkleind dat ze verder vanaf het maaiveld verder verwerkt kunnen worden.

In Nederland komt sloop met explosieven niet zo vaak meer voor. Daarom is een van de voorwaarden dat vooraf bij elk explosiemoment in een commissie alles goed wordt doorgenomen en dat van alle betrokken instanties toestemming nodig is. Pas dan kan men van start gaan.

Engie legt het proces van slopen uit op haar eigen website www.centralegelderland.nl.