Engie Nijmegen

  • Hollandiaweg 11, Nijmegen

Op dit moment wordt het restant van de energiecentrale aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen gesloopt. De sloop gebeurt in een aantal stappen. Alle stappen worden met verschillende instanties, waaronder de ODRN, doorgesproken omdat er wordt gewerkt met explosieven. Het bedrijf Engie verzorgt de communicatie met de omgeving om iedereen op de hoogte te houden van alle stappen.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Omgevingsdienst Regio Nijmegen
    Postbus 1603
    6501 BP Nijmegen

De ODRN heeft een controlerende rol bij de sloop van de Energiecentrale. Op het gebied van stof, geluid, trillingen en veiligheid rondom de sloopplaats houdt de ODRN toezicht op de uitvoering. Waar dat nodig is gebeurt dat ook in overleg met andere toezichthoudende instanties. De ODRN voert deze taak uit in opdracht van de provincie Gelderland.

De sloop wordt gedaan met explosieven op meerdere momenten. De grote gebouwdelen worden met explosieven zodanig verkleind dat ze verder vanaf het maaiveld verder verwerkt kunnen worden.

In Nederland komt sloop met explosieven niet zo vaak meer voor. Daarom is een van de voorwaarden dat vooraf bij elk explosiemoment in een commissie alles goed wordt doorgenomen en dat van alle betrokken instanties toestemming nodig is. Pas dan kan men van start gaan.

Engie legt het proces van slopen uit op haar eigen website www.centralegelderland.nl.