Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Nieuws

ODRN houdt energiecontroles op scholen

3 mei 2018

De ODRN voert momenteel energiecontroles uit op scholen in Nijmegen. Dit doen we in opdracht van de gemeente Nijmegen in het kader van het Activiteitenbesluit, een besluit dat valt onder de Wet Milieubeheer. In het….

Subsidie voor energiescan in Hengstdal

10 april 2018

De wijk Hengstdal wordt in 2030 geheel aardgasvrij. Woont u in Hengstdal (Nijmegen) en wilt u dit jaar uw huis gaan verbouwen? Dan kunt u via Duurzaam Hengstdal een gesubsidieerde energiescan krijgen van uw woning…..

Project glastuinbouw afgerond

20 maart 2018

De ODRN is in 2016 gestart met het project glastuinbouw. Met dit project wil de dienst de 0-situatie voor de glastuinbouwbranche vastleggen. In eerste instantie werden glastuinbouwbedrijven gedefinieerd als bedrijven die in hoofdzaak, voor meer….

Vervanging asbestdaken

8 maart 2018

De ODRN gaat samen met haar opdrachtgevers in een hogere versnelling stimuleren dat asbestdaken in de hele regio worden vervangen. Het Algemeen Bestuur heeft 22 februari besloten in te stemmen met een voorstel dat deze….

Inloopavond renovatie Waalbrug

25 januari 2018

De Waalbrug wordt gerenoveerd dit voorjaar. De omgevingsdienst verzorgt de vergunningen voor de aannemerscombinatie. Daarnaast houden onze medewerkers toezicht op de werkzaamheden. Zodat deze veilig en volgens de regels worden uitgevoerd. Inloopavond Rijkswaterstaat organiseert samen met Gemeente….